fbpx
koristusteenuse pakkuja

Koristusteenuse pakkuja ISO kvaliteedi- ja keskkonnastandardid

Tänapäeval pööravad üha enam ettevõtteid tähelepanu kvaliteedile ja keskkonnasäästlikkusele, mis kajastub ka nende valikutes koristusteenuse pakkujate osas. TP Kinnisvarahooldus järgib rahvusvaheliselt tunnustatud ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 standardeid, mis on märk meie pühendumusest koristusteenuse kvaliteedile ja keskkonnahoidlikkusele. Selgitame, mida ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 standardid täpsemalt tähendavad ja miks need olulised on.

Mis on ISO 9001:2015 standard?

ISO 9001 on rahvusvaheline standard, mis käsitleb kvaliteedijuhtimissüsteeme ning on mõeldud igas suuruses ja tüüpi organisatsioonidele. Standardi eesmärk on aidata ettevõtetel saavutada järjepidevust oma toodete ja teenuste kvaliteedis, parandades samal ajal üldist jõudlust.

ISO 9001:2015 keskendub peamiselt kliendi rahulolu ja juhtimissüsteemide pidevale parendamisele, pakkudes raamistikku, mis tagab kõikide protsesside tõhususe ja asjakohasuse. See tähendab, et me oleme pühendunud oma koristusteenuste kvaliteedi pidevale hindamisele ja parendamisele, et vastata või ületada klientide ootusi.

Mis on ISO 14001:2015 standard?

ISO 14001 on samuti rahvusvaheline standard, mis keskendub keskkonnajuhtimissüsteemidele. See aitab organisatsioonidel parandada oma keskkonnamõju, täita järjepidevalt seadusandlikke ja muid nõudeid ning saavutada keskkonnaalaseid eesmärke. ISO 14001:2015 rõhutab keskkonnateadlikkust kogu organisatsioonis ning nõuab juhtkonnalt süsteemi pidevat arendamist ja keskkonnamõju vähendamist. 

Kuidas järgime TP Kinnisvarahoolduses koristusteenuse pakkumisel ISO 14001 standardit?

TP Kinnisvarahoolduses pakume koristusteenust ISO 14001 standardi alusel, mis aitab meil juhtida keskkonnalaseid vastutusi süsteemsemalt ja seega toimetada jätkusuutlikult. Valime puhastusvahendeid ja -tarvikuid  lähtudes keskkonnasäästu põhimõttest – puhtus ei tule suurest kemikaalikogusest, vaid õige töövahendi kasutamisest!

Teeme kõike, mis on seotud keskkonnasäästliku koristusteenusega – tuleme tööle keskkonnasäästliku transpordivahendiga, säästame oma igapäevatöös kütust ja vett, kasutame loodussõbralikke puhastusvahendeid, sorteerime ja taaskasutame jäätmeid jne. 

Juhendame oma töötajaid ja ka kliente kuidas kasutada puhastusvahendeid ja -tarvikuid säästlikult ning keskkonda hoides, kuidas sorteerida prügi ja käidelda puhastuskeemia taarat. 

Tutvu lähemalt meie pakutavate puhastusteenustega

 ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 standard

Miks valida koristusteenuse pakkuja, kes järgib ISO 9001 ja 14001 standardeid?

Valides koristusteenuse pakkujat, kes järgib ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 standardeid, võite olla kindlad, et teenus on kvaliteetne ja keskkonnateadlik. See tähendab, et teenusepakkuja on läbinud põhjaliku hindamisprotsessi ja demonstreerib võimekust pakkuda järjepidevat kvaliteeti. Lisaks sellele aitab keskkonnasäästlik lähenemine ka klientidel täita oma keskkonnaalaseid eesmärke ning vähendada oma tegevuse mõju loodusele.

TP Kinnisvarahoolduse kvaliteetsed ja keskkonnasõbralikud koristusteenused

ISO 9001:2015 on üks laialdasemalt tunnustatud kvaliteedijuhtimise standardeid, mis keskendub kliendi rahulolule ja protsesside pidevale parendamisele. ISO 9001 aitab tagada, et puhastusteenused on usaldusväärsed ja vastavad klientide nõudmistele.

ISO 14001:2015 on keskkonnajuhtimise standard, mis aitab organisatsioonidel efektiivselt juhtida oma keskkonnamõjusid. See nõuab pidevat keskkonnamõju hindamist ja parandamist, mis on eriti tähtis sektorites, kus kemikaalide ja suurte ressursside kasutamine on tavaline.

Need standardid mitte ainult ei kinnita TP Kinnisvarahoolduse pühendumust parimatele tavadele, vaid annavad ka meie klientidele kindluse, et nad valivad vastutustundliku ja usaldusväärse koristusteenuse pakkuja. Meie eesmärk on pakkuda koristusteenuseid, mis ületavad meie klientide ootusi, pakkudes neile väärtust igal sammul.