fbpx

Meist

Meie juhtimispõhimõteteks on olla kliendile professionaalne partner, pakkudes kvaliteetse lõpptulemusega teenuseid.
Suhtleme klientide ning koostööpartneritega arusaadavalt ja viivitamata, et koostöö meiega oleks lihtne, kiire ja üheselt arusaadav.
Ebaausaid kokkuleppeid me ei sõlmi, võrdne kohtlemine ja diskriminiseerimise vältimine on meie jaoks olulised teemad.

Kliendi omandisse suhtume alati ausalt ja heaperemehelikult.
Juhindume vastutustundliku ettevõtluse põhimõttest.

Meie tegevus on kooskõlas huvipoolte ootustega ja looduskeskkonda arvestav, et vähendada meie tegevuse keskkonnamõju ja vältida saastamist.

Oma töös lähtume headest teenindustavadest, kokkulepetest kliendiga ja muudest endale võetud kohustustest.
Protsesside pideva parendamisega tagame klientide rahulolu ja ettevõtte jätkusuutlikkuse.

ceo
personalijuht

Meie põhiväärtuseks on inimesed ja nende hoidmine. Kõik inimesed on meile ühtemoodi väärtuslikud ja tööle oodatud, austame nende erinevusi. 

Me usume, et ettevõtte edu sõltub suuresti seal töötavatest inimestest ning seetõttu panustame oma inimeste motiveerimisse ja  arendamisse. Pakume kõikidele ausatele ja aktiivsetele inimestele võimalust töötamiseks, välistades diskrimineerimise ja tagades võrdse kohtlemise.

Tagame töötajatele ohutud töötingimused ning koolitusvõimalused vastavalt nende tegevusvaldkonnale.

Väärtustame meeskonnatööd, korraldades iga-aastaseid meeskonnakoolituse päevi ja ühisüritusi. Nii kasvatame meeskonnatunnet ja  tegutseme ühise eesmärgi nimel.

Üllatame oma töötajad sünnipäevadel ja tähistame järjekordse aasta täitumist meie ettevõttes.

Töötajat
0 +
Rahulolevat klienti
0 +
Keskmine staaž
3
Staažiaastat
0

Miks valida meid

Meie Kvaliteedi- ja Keskkonnajuhtimissüsteemid on sertifitseeritud ISO 9001 ja 14001 järgi Bureau Veritase poolt.

Kvaliteedimärk

Oleme oma klientidele professionaalne partner, lähtudes iga kliendi valdkonnapõhistest vajadustest ja erisustest. Ennetame tekkida võivaid erimeelsusi läbi personaalse klienditeeninduse.